BESTeKANTOR.pl  
Twój kantor
wymiany walut online

Zaloguj się

Jestem zarejestrowanym klientem i mam już swoje konto.
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu serwisu www.bestekantor.pl w aktualnym brzmieniu

Bezpieczne korzystanie z www.bestekantor.pl:

  1. Sprawdzaj, przed zalogowaniem, czy widzisz przedrostek https w adresie naszej strony internetowej. Sprawdzaj również, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki, która sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.
  2. Chroń swoje hasło. Nie używaj tego samego hasła, którego używasz do logowania się w www.bestekantor.pl, na innych stronach internetowych. Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim swojego hasła. Pamiętaj, że nasi konsultanci nigdy nie proszą o podanie hasła podczas rozmowy telefonicznej czy korespondencji e-mailowej.
  3. Pamiętaj o regularnej aktualizacji systemu operacyjnego (także mobilnego), przeglądarki internetowej i oprogramowania antywirusowego. Aktualne poprawki publikowane są na stronach producentów programów i stanowią skuteczne zabezpieczenie przed zagrożeniami w sieci.

Jeśli coś wzbudza Twoje podejrzenia, skontaktuj się bezzwłocznie z naszym Biurem Obsługi Klienta .